Groothandel voor Dameskleding. Vraag een Gratis Account aan! info@fashion-trends.nl

Algemene informatie

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze Fashion Trends, eigenaar van www.fashion-trends.nl, omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. Fashion Trends respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door aanmelding via deze internetsite gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Fashion Trends behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op deze internetsite.

Voor welke doeleinden gebruikt Fashion Trends uw gegevens?
Wanneer u op de website van Fashion Trends persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden die gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Fashion Trends gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Ten behoeve van de verzending van een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen;
2. Ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en dienstverlening, waaronder marktonderzoek;
3. Ten behoeve van mailingen over bijvoorbeeld nieuwe producten en/of services, acties en/of aanbiedingen en nieuws over Fashion Trends in het algemeen.

Recht van verzet
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u zich via een link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden. Indien u niet door Fashion Trends benaderd wilt worden voor de doeleinden zoals vermeld onder punt 3, kunt u dit kosteloos melden via:

info@fashion-trends.nl

Vragen?
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u een email sturen naar info@fashion-trends.nl.

Meer informatie over privacy
Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.cbpweb.nl.